Om mig

Ebby

Mitt namn är Claudia Ledermann och jag kommer från Schweiz. Jag föddes 1969 och hästar är mitt liv sedan barndomen. Vid köpet av min första häst började jag också med westernridning & horsemanship. Under alla dessa år har jag utvecklats genom att ha deltagit i många westernclinics och ridit för flertalet tränare i Schweiz och USA och gjorde en utbildning i hästpsykologi.

Jag vill dela mina kunskåp med mäniskor som är intresserad att jobba på sig själv i första hand och utveckla sig med hjälp av hästerna. En lektion genomförs med maximalt 2-4 ekipage, antingen med våra välutbildade quarter & paint hästar eller med din egen häst.

Det är viktigt för mig, att mina ridelever lär sig att förstå hästernas beteende och kommunicera på ett rättvis sätt med hästarna. Så eleverna och hästarna känner sig förstådda och är trygga.

Vi jobbar hela tiden även med hanteringen från marken och bli bättre med att använda kroppspråket för att fästa relationen med hästen. Också uppe på ryggen tar vi allt i små steg så att inget förhastas eller missas. Om något går fel så går vi tillbaka ett steg eller så många som behövs. Vi lyssnar alltid till vad eleven känner och vad hästen uttrycker.

Jag själv är ingen tävlingsmäniskor allt, men jag har inget emot när någon tävlar så länge det går inte på hästens bekostnad (kroppslig & pysisk).