Anläggning

Stallet / roundpen / ridbana (18 x 36 m) och ridhus 22 x 36 m

RB RB2
RH RH2


Våra hästar lever tillsammans i flock i en lösdrift med en direkt angränsande rasthage.
Hästernas hage kan även användas som rundkorall.


Bete

Hästerna får beta året runt. På våren och sommaren går de på stora betesmarker.
Under vintern går de på ett mindre bete.