Vad är horsemanship?

Med horsemanship menas att förstå hur man bygger upp en relation mellan häst och människa.

Det innebär att man har lärt sig hur hästen reagerar och agerar, och hur man kan undvika problem genom att ha kunskap om hästens natur som flyktdjur och flockdjur.

Horsemanship har även anknytning till träning av och relation till hästar, bland annat hur ledarskap etableras och hur man kommunicerar med hästen. Många problem i hanteringen av hästen uppstår på grund av okunnighet. Oftast uppkommer oönskat beteende hos hästen genom belöning i fel tid. Då kan det uppstå problem som blir farliga! Bra hästkunnande ger enklare, roligare och säkrare tillvaro med hästen.

Att ta hand om hästen på ett hästvänlig sätt är a och o. Vi försöker att lära ut vad en häst behöver och hur den reagerar på olika situationer.

Vi människor måste förstå och va beredd att lära oss att kommunicera med hästen på ett bra sätt för att hästen ska må bra.

Horsemanship sker kontinuerligt, vid alla möten med hästen.

Om hästen inte har respekt och förtroende för dig på marken, får du inte heller det i sadeln!.