Vad är horsemanship?

Med horsemanship menas att förstå hur man bygger upp en relation mellan häst och människa.

Det innebär att man har lärt sig hur hästen reagerar och agerar, och hur man kan undvika problem genom att ha kunskap om hästens natur som flyktdjur och flockdjur.

Horsemanship har även anknytning till träning av och relation till hästar, bland annat hur ledarskap etableras och hur man kommunicerar med hästen. Många problem i hanteringen av hästen uppstår på grund av okunnighet. Oftast uppkommer oönskat beteende hos hästen genom belöning i fel tid. Då kan det uppstå problem som blir farliga! Bra hästkunnande ger enklare, roligare och säkrare tillvaro med hästen.

Ridning börjar enligt min mening redan på marken! Om hästen inte har respekt och förtroende för dig på marken, får du inte heller det i sadeln! För mig börjar horsmanship med vardagliga saker som att borsta, sadla, leda, lasta, etc. Dessa är alla saker som vi gör från marken.